1. Hjem
  2. Tur og aktivitet
  3. Tur med kjentmann

  los3.jpg

Naturlos

 Vil du gå tur sammen med andre? Kanskje en naturlostur er noe for deg?

Naturlosturer arrangeres av lag og foreninger. De foregår på en fastsatt dato og har ofte et tema og en turleder - en Naturlos. Naturloskalenderen for 2018 ble levert til alle husstander i Vest-Agder, samt Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder.

Her er en link til Naturloskalenderen for 2018 i Agder.

 

På tur med FLiR

Torsdager i sommerhalvåret kan du ta turen sammen med flotte turguider fra onsdagsklubben til lokale turmål i både Audendal og nabokommunene våre.

Her er link til turprogrammet for 2018.

På tur med FLiR.pdf

Turgeneraler beskjært.jpg