1. Hjem
  2. Tur og aktivitet
  3. Marin forsøpling

Før fuglen kommer LA.jpg                                              

SOS - Sammen Om Søpla!

Lindesnes og Mandal kommuner har en nydelig og stor skjærgård med verneområdet Oksøy-Ryvingen. I regionen vår er det i tillegg to vassdrag som snor seg nedover dalen, Mandalselva og Audna. Litt lenger øst, finner du Søgne- og Songdalselva som hører til i samme vannregion. Dessverre er både skjærgården og vassdragene her som de fleste steder ellers, full av søppel.

Våren 2018 søkte vi prosjektmidler til å rydde opp og forebygge marin forsøpling og fikk hele 2 millioner kroner fra Miljødirektoratet!

Bakgrunnen for søknaden om midler er et enormt engasjement i hele regionen vår. Det hele startet høsten 2017 med at Naturvernforbundet og frivilligkoordinator i Mandal kommune tok initiativ til et informasjonsmøte. Alle lag og foreninger som kunne tenke seg å bidra i arbeid med marin forsøpling ble invitert. Responsen var stor, og resulterte i at det ble etablert en ressursgruppe som skulle arbeide videre med dette. Ressursgruppen består i tillegg til FLiR av representanter fra sentrale aktører som ønsker å bidra - Maren AS, skjærgårdstjenesten og frivilligkoordinator i Mandal kommune, Naturvernforbundet, Visit Lindesnes og Ryvingens Venner. 

Danseviga-Hille liggende.jpg

Hovedmål med dette prosjektet er å skape vedvarende etablerte strukturer for opprydding og forebyggende arbeid. Vi ønsker å jobbe systematisk med reduksjon av maritim forsøpling i hele regionen vår, og vil ta grep som samordner innsats flere steder og på mange plan. Sentrale arbeidsområder vil være organisering av ryddeaksjoner, nettverksarbeid, informasjon/synlighetstiltak og kompetanseheving samt arbeid for å sikre permanente løsninger etter prosjekttidens slutt. Å sørge for varige ordninger for eksempelvis mottak av søppel, årlige ryddeaksjoner og kompetanseheving i skolen vil være noen av de langsiktige effektene av prosjektet.  

Målsetning om å redusere omfang av plast og annet søppel som havner i skjærgården vil vi nå ved å gjennomføre ryddeaksjoner, men også gjennom informasjonsarbeid og undervisning opp mot skoler, lag og foreninger i regionen. Gjennom informasjonsarbeid og bevisstgjøring av regionens innbyggere kan vi redusere mengde ny søppel som havner i vassdrag og sjø. 

 

Har du lyst til å bidra på egen hånd?

Sjekk ut ryddeportalenhttps://holdnorgerent.no/