1. Hjem
  2. Tur og aktivitet
  3. Læring i friluft

Tjaum16_fisk.JPG

Læring i friluft

Læring i friluft er friluftsrådenes og Friluftrådenes Landsforbunds (FL) felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten, samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske. 

Vi vil i første omgang jobbe opp mot grunnskolen. Hovedmålsetningen vil være å bidra til å øke lærerens kompetanse på friluftsliv og grunnleggende friluftslivferdigheter, slik at elevene får mer og bedre uteaktivitet som en naturlig del av skolehverdagen. Friluftsrådet kan tilby ulike kurs og undervisningsopplegg for lærere med ulike tema. Spill gjerne inn kurstema, men eksempler på tema/kurs vi kan tilby er 

·         Friluftsliv – helt enkelt! Utstyr, aktiviteter og bål

·         Mat ute: Utstyr, råvarer, retter og tilbereding

·         Ferdsel i, ved og på vann:Innføring i bruk av kano, selvberging, bruk av den forlengede arm 

·         Lokalt plante- og dyreliv

·         Uteklasserommet og aktivitetsanlegg: Veiledning og rådgiving om tilrettelegging i skolens nærområde

·         Snøforming 

·         Fysisk aktivitet som metode i alle fag

·         Marin forsøpling - forebygging: Undervisningsopplegg + gjennomføring av lokale ryddeaksjoner 

FLiR har også en utstyrsbase – gratis utlån av utstyr for skoler, lag og enkeltpersoner i Lindesnesregionen. Se her for oversikt.