Naglestad_skismil.jpeg

KulTur

KulTur er et prosjekt som hadde oppstart 2014 og har som hovedmålsetting å senke terskel for friluftslivsutøvelse for etniske minoriteter, som grunnlag for bedre integrering.

 

FLiR ønsker gjennom dette prosjektet blant annet å formidle kunnskap og skape trygghet gjennom friluftsaktivitet. Mennesker med vidt forskjellig etnisk og sosial bakgrunn får oppleve naturen som en flott arena til å bli kjent med hvarandre og med norsk natur og tradisjon. I tillegg vil vi gjerne sammen med gode samarbeidspartnere skape lavterskel-møteplasser for kulturutveksling, og bidra til gode erfaringer gjennom friluftslivsutøvelses. Vi mener dette kan gi positive ringvirkninger for den enkelte på hjemsted, skole og på fritida.

Ulike tema og arrangement gjennom året er informasjon om allemannsretten, tips om bekledning, sikkerhet i, ved og på vann, skidager, kanopadling, fiske, tur i nærområdet, skøyteaktivitet med videre. Vi har også som mål å arrangere overnattingstur med noen deltakere hvert år.