Styret

 

Styret i FLiR består av rådmennene i alle våre medlemskommuner i Lindesnesregionen:

 

Audnedal
Kjell Olav Hæåk, styreleder FLiR
kjell.olav.haeak@audnedal.kommune.no

 

Mandal
Irene Lunde
irene.lunde@mandal.kommune.no

 

Lindesnes
Rune Stokke
rune.stokke@lindesnes.kommune.no

 

Marnardal
Kjell Rune Olsen
kjell.rune.olsen@marnardal.kommune.no

 

Åseral

Kjell Gunnar Olsen
kjell.gunnar.olsen@aseral.kommune.no