1. Hjem
  2. Om oss

2010 Audnedalen 2.jpg

Lindesnesregionen

Friluftsrådet for Lindesnesregionen (FLiR) ble opprettet i 1999, og het da Friluftsrådet Region Mandal (FREM). Friluftsrådet skiftet i 2011 navn og organisasjonsform. FLiR organiseres etter vertskommunemodellen, der Åseral kommune er vertskommune. Medlemskommuner er Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal og Åseral. Kommunene har et samlet areal på i overkant av 2000 km2 og et innbyggertall på ca. 25 500. Geografisk sett strekker vi oss fra hei til hav.

I Åseral, som ligger helt i nord, finner du en flott fjellheim og verneområdet Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane. I Lindesnesregionen er det to vassdrag som snor seg nedover dalen, Mandalselva og Audna - begge er lakseførende elver. Lindesnes og Mandal kommuner har en nydelig og stor skjærgård med verneområdet Oksøy-Ryvingen. Den har et rikt fugle- og dyreliv, med mange fuglereservater både på landsiden og ute på holmene. Lengst i sør finner du Lindesnes fyr, som også er sydligste punkt på norsk fastland – 2518 km fra Nordkapp.

Friluftsrådet skal være en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private aktører. I tillegg til et tett samarbeid mellom friluftsrådet og andre kommunale aktører, knytter vi også til oss samarbeidspartnere fra  lag, foreninger, skoler og barnehager. Våre medlemmer er alle regionens innbyggere. Det gir oss et mangfold av målgrupper for våre tiltak, og noen fantastiske muligheter i valg av aktiviteter og satsningsområder. Samtidig stiller det krav til oss i forhold til å nå flest mulig, også de som har en større terskel enn andre for å ta del i friluftslivet. Noen klarer seg godt på egenhånd, andre kan ha nytte av våre tiltak for å ta del i de gode opplevelsene friluftslivet kan tilby.