FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2018

  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter
  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering

Nå er dette revet, men det skal erstattes med noe annet

Parksjefen i kommunen håper at erstatningene er på plass før badesesongen.

Fantastisk bra for folkehelsa

Har du et nyhetstips? Stikk Ut! har blitt en gedigen suksess i Møre og Romsdal. Det startet opp i Molde i 2005 og har stadig utvidet seg med nye kommuner.

Se friluftsrådets store ønskeliste for Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd, her representert ved Anne Sjømæling, er blant annet opptatt av kyststiene. Foto: Nina Therese Blix

Fant mange tusen slike biter i Oslofjorden

Forsker håper funnene kan bidra til stoppe en stor del av tilførselen av plastpartikler i sjøen.Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt plastavfallet i ytre Oslofjord.