FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2018

  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter
  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering

Inviterer til friluftsskole i vinterferien

Ishavskystens friluftsråd inviterer barn og ungdom mellom 10 og 13 år til friluftsskole i vinterferien. Har du et nyhetstips?

Friluftsorganisasjon vil politianmelde Norges vassdrags- og energidirektorat

Både fylkesutvalget, fylkesrådmannen og Forum for natur og friluftsliv er misfornøyde med NVEs håndtering av utbyggingen på Måkaknuten.

Bygger grillhytter til åtte barnehager i Nord-Troms

Nord-Troms Friluftsråd velger å satse på utetid med kvalitet. Som en del av arbeidet ønsker rådet å bygge åtte grillhytter i tilknytning til barnehager i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Har du et nyhetstips?

Klager til Fylkesmannen

Framstegspartiet klager kommunestyrevedtak om søknad om pengar til Klimasats til Fylkesmannen.