FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Fra 2020 består FLiR av kommunene Åseral og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2019

  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering
  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter

Ryddet og reparerte på øyperle

Det er ennå noen måneder til det er høysesong og full fart på Østre Bolæren, men forberedelsene er i gang.

Invitasjon til friluftsskole i vinterferien

Friluftsskolen er helt gratis, beregnet for elever fra 5. til 7. klasse.

– Enorme pengesummer å spare

Djupadalen gir gevinst. Folk som går tur premieres og samfunnet sparer store summer, mener mosjonsekspert Yngvar Andersen.

Død hval strandet i Hustadvika

En død hval ligger strandet i Askvågen i Hustadvika kommune.