FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2019

  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering
  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter

Sjekket hva naturen har å by på

På det nedlagte småbruket Gaudland i Sokndal ble det sist helg arrangert friluftscamp.

Utfordrer næringslivet og privatpersoner til å bidra til stiutbygging

Prosjektet "Lofotstien" vil ha næringslivet og lokalbefolkningen med på spleiselaget til stiutbygging.

Hylla frivilleg arbeid

God musikk, grilling, ei steikande sol og mykje folk ved Vikebukt friluftsbad laurdag gjorde «Bygdas dag» til ein suksess for Vike helselag.

Bli med på Østersdugnaden

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. For å begrense artens vekst, har Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med Oslofjorden friluftsråd, etablert “Østersdugnaden” - en folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.