FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 

36554253_1794484533966602_2540459446048391168_o.jpg

Takk til alle som var med på Friluftsskolene! I år var det mange deltakere! Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv.


Viktige oppgaver i 2019

  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering
  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter

Grip mulighetene

Blygrå dager med tåke og småregn. Krystallklare dager med barfrost og blåtimen. Stormfulle dager med piskende regn. Snøfall så «himmelen faller ned». Gnistrende snøkrystaller i måneskinn. Snø, sludd og regn i blanding. Høsten og førjulstida byr på varierte og hurtig skiftende vær- og føreforhold. Over hele landet. Alt tyder på at perioden med dette ustabile omskiftelige høstværet vil bli lengre og lengre. Klimaendringene gjør at tida med stabilt vintervær blir kortere og kortere i større og større deler av landet.

Porten til naturen – friluftsporter!

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder i nærmiljøet som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Ved å etablere friluftsporter ønsker friluftsrådene å være med på å senke terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Her er alle personene som skal representere Rauma

Kommunestyret har valgt personer som skal representere kommunen i ulike råd, styrer og utvalg som ikke er politiske. Her er alle valgene av nemnder og verv for perioden 2019-2023.

Vi sender tre tydelige signaler om fysiske arealer for kultur i Drammen

Gode politiske løsninger krever tydelige og riktige ønsker fra målgruppa inn til oss, skriver Herman Ekle Lund (MDG) i sin presentasjon av Drammens kulturbudsjett for 2020.