FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2018

  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter
  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering

– Behovet er konstant

Nå er årets strandryddeaksjon i gang. AVALDSNES: Fjorårets strandryddeaksjon på Haugalandet innbrakte over 100 tonn marint avfall, som ble samlet inn av frivillige, skoleklasser, lag og foreninger i samarbeidet med lokale kommuner, Ragn-Sells A/S og Friluftsrådet Vest.

Får to millioner kroner i støtte til arbeid mot søppel i havet

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal vil blant annet fokusere på panteordningen for marin forsøpling. Har du et nyhetstips?

Rydd langs strender og vassdrag i Nesset

Friluftsrådet Nordmøre Romsdal har engasjert seg i arbeidet knyttet til marin forsøpling og gir gjennom en egen panteordning 100 kroner i bidrag til å rydde langs strender og vassdrag.

21.03.2019

Innsamlinga til Ukraina, måndag 1. april. Den store innsamlingsdagen for å fylla opp traileren til Korosten i Ukraina er måndag 1. april. Nøyaktig innsamlingsrute i Kvinnherad vert kunngjort seinare. Men alt no kan vi ta fram kle, sko, leiker m.m. og pakka i sekker. Maks last er 90 kubikkmeter.