FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2018

  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter
  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering

Ordfører klager til politiet om bruk av droner

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen etterlyser klare regler for bruk av droner.

Lofoten skal velge Nasjonal turiststi: - Skal vi oppnå autorisasjonen må vi stå sammen om en kandidat

Innen 1. februar 2019 skal Lofoten velge en sti som kan få status som Nasjonal Turiststi.

Rydding av marint avfall ga penger i klubbkassa

Plukket søppel på Smøla. DEL Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og SALT hadde ryddeaksjon for å samle opp marint avfall fra skjærgården rundt om på Smøla i uke 38.

35 år med kultursamarbeid

Det var innspill fra en av kultursjefene i Vesterålen, som førte til idéen om å prøve ut et mer formalisert samarbeid på kultursiden.