FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 


Viktige oppgaver i 2019

  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering
  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter

Sjørøvertoppen

LÆRDAGENS SPALTIST er 65 år, vokste opp i Haugesund, har bodd i Finnmark og bor nå i Saltdal. Han har vært lærer og daglig leder i Salten friluftsråd. I dag er han pensjonist med særlig interesse for å høste alt som kan spises, fra hav til høyfjell.

Traktordekk og flere titalls plastkanner var bare noe av det som ble funnet ved elva: – Det er så trist

Tonnevis av søppel i skråninga ved Bagnskleiva DEL – Det er meningsløst og trist, sier Fred Kuyper, leder i Naturvernforbundet i Valdres.

Vinterstenger sanitæranleggene i utfartsområdene: Haukland stengt allerede

Sanitær- og avfallsanleggene som Vestvågøy eiendomsdrift har driftsansvaret for, er nå i ferd med å vinterstenge.

Vil utvide parkeringen på Svanstul

SKIEN: Løvenskiold-Fossum vil utvide parkeringen på Svanstul. Det kan bety begrenset plass i vinter når deler av parkeringsplassen blir et anleggsområde.