FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen – arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. 

 

36554253_1794484533966602_2540459446048391168_o.jpg

Takk til alle som var med på Friluftsskolene! I år var det mange deltakere! Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv.


Viktige oppgaver i 2019

  • Ha aktivitetstilbud som Friluftsskoler og Tell Toppturer
  • Forebygge marin forsøpling i vassdrag og sjø
  • Revidere regionalt tur- og opplevelseskart
  • Arbeide med sikring av friluftsområder – Bortelidtjønna og Herstøl
  • Jobbe med friluftsliv som integrering
  • Tilby læring i friluft til skoler i regionen vår – kursing og aktiviteter

Han har fått vesterålinger i aktivitet gjennom å tilrettelegge for egenaktivitet

Bård Meløe (47) tenker at den jobben han som daglig leder av Vesterålen Friluftsråd ikke er så viktig, men gjennom appen TellTur har han fått flere tusen vesterålinger opp av sofaen og ut på tur. Nå er han nominert til Årets vesteråling.

Ordfører blogg tirsdag 9.12.19 bekymring til fylkesmannen om ambulanseflytjenesten, møte i flyplassutvalget og workshop på Halti 10.12 kl 18

Også fra Nordreisa har vi sendt bekymring til Fylkesmannen når det gjelder ambulanseflytjenesten – en livsviktig tjeneste for oss som bor langt i fra sykehus. Det er en så alvorlig situasjon at Helse Nord har satt kristestab. Saken ble debattert under helsedebatten på Stortinget i dag. Dette er uholdbart. Helseberedskapen må komme på plass asap.

Dette er kursen for nye Drammen: – Fullt fokus på miljø og barnefattigdom

Tirsdag skal politikerne vedta neste års budsjett. Nå kan Drammens Tidende avsløre hva de fem styringspartiene er blitt enige om.

- Jeg skal ikke slutte å plukke plast i fjæra

10-åringen Ulrik S. Sørensen er Møre og Romsdals yngste vinner av miljøprisen. Ulrik har plukket 350 fulle søppelsekker med plast fra fjæra rundt Freifjorden. - Jeg skal ikke slutte å plukke plast, lover Ulrik.